Píla KAPLANIK

Vitajte!

“Víziou bolo, aby som za firmou a jej sľubmi stál ja.
Aby sľub mojej firmy bol môj sľub, chlapské slovo.”

Štefan Turčák – zakladateľ spoločnosti

späť v čase

Náš príbeh

Začiatky
Kúpa
Rekonštrukcia
Reforma
Investícia

Zakladateľom firmy je Štefan Turčák a jeho syn Pavol Turčák. Po strate zamestnania využil štátnu dotáciu na kúpu lesného traktora. Začal s ťažbou guľatiny, jej spracovaním na súkromnej píle za odplatu so svojou rodinou.

Odkúpenie starej budovy píly. Ďalší rok investoval do kúpy rámovej píly – gátra a po jej zabudovaní v roku 1995 spolu s manželkou a synmi nadviazali na drevársku tradíciu obce.

Rozsiahla rekonštrukcia areálu, zväčšili sme výrobnú halu, zabudovali sme druhý gáter, rozšírili prevádzku o kotolne na výrobu tepla, sušiarní a halu na uskladnenie reziva

Dokončenie výstavby, kolaudácia a zmena právnej formy – štyri samostatne zárobkovo činné osoby sa zlúčili a vznikla spoločnosť KAPLANIK, s.r.o.

Odkúpenie starej pestovateľskej pálenice v obci Ochodnica, jej zrekonštuovanie a znovuobnovenie tradície pálenia kvalitných destilátov z kvasov pripravených pestovateľmi z ich vlastného ovocia

1992
1993
2001
2004
2011

Ponúkame rezivo z mäkkého a tvrdého
dreva, ale aj sušené rezivo!

Kontaktujte nás! 0905 568 997

ponúkame

Spoluprácu

máte záujem?

HĽADÁME PARTNEROV

Spoločnosť sa zaoberá rozširovaním obchodných aktivít a dodávateľských sietí pre dodávku drevnej hmoty pre komerčných spracovávateľov ihličnatej suroviny. Takisto firma ponúka možnosť kompletného zabezpečenia odbytu dreva a reziva od najvyššej kvality až po drevný odpad.